Høringssvar fra Frode Hokholt

Dato: 12.12.2020

Det må være helt fritt for legene å bestemme selv om de vil anbefale eller motråde vaksinasjon.

Å påby dem noe slikt er brudd på både grunnlovsfestede rettigheter og menneskerettighetene til legene.