Høringssvar fra Haldis Karin Hellestø

Dato: 14.12.2020

NEI til tvangsvaksinering