Høringssvar fra Rælingen KrF

Dato: 15.12.2020

Vi ber om at vaksinen ikke blir obligatorisk og at det ikke innføres restriksjoner på folks frihet til reise, handle, arbeide, delta på arrangementer eller på samlinger dersom de velger å ikke ta vaksinen.