Høringssvar fra Stig Braathen

Dato: 14.12.2020

Helse- og omsorgsdepartementet har med meget kort svarfrist sendt ut høring om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - vaksinasjon mot covid-19.


En slik hasteendring i en forskrift maner til ettertanke.

Hva er det som er i ferd med å skje?

Vaksinasjon mot covid-19 skal av fastleger gjøres etter "de til enhver tid gjeldende retningslinjer om hvem som skal tilbys vaksine og hvordan vaksinasjonen skal gjennomføres." Hva så når endringen til tvangsvaksinering kommer? Skal fastleger ha en plikt til å gjennomføre vaksinasjon av mennesker som motsetter seg vaksinasjon? Skal fast leger ha en plikt til å injisere stoffer i kroppen på sine pasienter som ingen vet konsekvensene av?

Skal fastleger prioritere vekk andre pasienter i en allerede travel hverdag for å gjennomføre et gedigent eksperiment med fremtidens folkehelse?

En hasteutviklet ny vaksine hvor produsentene som tjener penger på salget av den ikke kan stilles til ansvar for noen skadevirkninger på hverken kort eller lang sikt. Hvilke dilemmaer kommer disse fastlegene i når pasientene kommer tilbake med nye sykdommer eller endog i likkiste? Er det god legeetikk?

Leger må i det store og hele ha rett til å reservere seg mot å bistå eller å sette denne vaksinen. Informasjon om hva vaksinen inneholder og hvordan den virker, samt om mulige kjente og ukjente bieffekter må formidles enhver person før vedkommende tar avgjørelsen om å vaksinere seg.

Når det samtidig fra politisk hold snakkes om at den som tar vaksinen kan oppnå fordeler begynner vi å bevege oss inn i et farlig område. Det er ikke snakk om fordeler, men tvert imot er det snakk om å begrense mulighetene for de som av en eller annen grunn velger å ikke la seg vaksinere, eller rett og slett ikke kan la seg vaksinere. Det er overgrep mot menneskeheten og kan ikke aksepteres innenfor demokratiske rammer.

Det er da virkelig ingen som kan tro at en vaksine som ikke er utprøvd skikkelig kan være uten skadevirkninger på kort og lang sikt. Både myndigheter og helsevesenet bør i første omgang ha en plikt til å opplyse om dette.

Det lukter av hele endringsforslaget, og jeg anbefaler myndigheter og helsevesen heller å finne andre løsninger i forhold til covid-19 enn vaksinasjon. Det er åpenbart at det eksisterer midler både til forebygging og til behandling som det unnlates å snakke om. Det er et risikofylt eksperiment som kan medføre langt større negative effekter på folkehelsen enn noe annet.