Høringssvar fra Martin og Hildora Willemoes Hansen

Dato: 14.12.2020

Vaksinene er eit hastverk og produsentene krever at dei ikkje kan bli saksøkt i etterkant. Å påleggje leger å promovere og injisere disse vaksinene er eit overgrep utan like! Vi vil ha fridom, ikkje tvang!