Høringssvar fra Brynjar Hasle

Dato: 14.12.2020

Enhver behandling av normalt friske må være basert på samtykke.

Kjenner selv til tilfelle der det ble gitt erstatning pga alvorlig bivirkning etter vaksinasjon mot Svineinfluensa.