Høringssvar fra Rune Steinsbu

Dato: 14.12.2020

Jeg motsetter meg tvangsvaksinering av Covid-19 vaksine. Nei til Norge som diktaturstat.