Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 917120

Dato: 14.12.2020

Jeg er imot at fastlegen skal bli pålagt, og tvangs vaksinere alle sine pasienter mot K19. For dette vil svekke tilliten mellom lege og pasient, for slik jeg ser det blir vi fratatt muligheten,til å bestemme over egen kropp.