Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 705469

Dato: 14.12.2020

Nei jeg er ikke enig i denne midlertidige endringen av loven