Høringssvar fra middel@lyse.net

Dato: 15.12.2020

Høringssvar

Jeg mener dette forslaget strider mot grunnleggende etiske prinsipper i lege-eden og er en utidig innblanding i legenes forhold til sine pasienter. I tillegg vil en slik oppfordring til vaksinasjon som det legges opp til fra egen fastlege raskt vil føre til et press og overtalelse av pasienten. Dette vil true pasientenes rett til et informert samtykke og en nøytral informasjon som skal gis ved ethvert forslag til medisinsk behandling.

Vaksinene er eksperimentelle og genmodifiserende. Det bør ikke legges opp til tvang eller tvangsliknende tiltak for å vaksinere befolkningen. Dette bør skje på helt frivillig basis. Og det må informeres bedre om risiko ved å ta vaksinen. Og hva som skal skje/fordeling av ansvar dersom den vaksinerte blir syk av vaksinen.

Mvh
Thomas J. Middelthon