Høringssvar fra Therese Sommerfeldt-Dahl

Dato: 14.12.2020

En bærebjelke i det norske vaksineprogrammet har vært frivillighet og det bør det også fortsatt være - ikke minst for å opprettholde legitimitet. Enhver endring som kan tolkes i retning av å begrense frivillighet må unngås. Slik jeg ser det så er dette forslaget ikke bare helt unødvendig, men det synes i tillegg å ikke ha annen funksjon enn å legge bånd på frivilligheten. Det bør ikke vedtas slik det fremstår nå.

En slik ordning kan medføre et utilbørlig press i sær på sårbare personer som gjør at det ikke er en reell opplevelse av frivillighet gjennom informert samtykke.

Av denne bør loven ikke vedtas.

Therese Sommerfeldt-Dahl