Høringssvar fra Nordic Choice Hospitality Group AS

Dato: 15.03.2022

Vi viser til høringsbrev av 22. februar 2022 med forslag til endringer i forskrift til lønnsstøtteloven.
Nordic Choice Hospitality Group er en av Norges største sysselsettere innen reiseliv, og vi har flere tusen ansatte fordelt på mange hotellselskap over hele Norge.
En endring av søknadsfristene vil medføre et kraftig økt press på vår organisasjon og våre revisorer for å få søknadene klare i tide. Vi har forholdt oss til dagens frister og planlagt dette nøye med våre revisorer som skal gjennomgå all dokumentasjon før vi kan sende inn våre søknader.
Vi henviser til høringssvar fra NHO Reiseliv og er enige i deres uttalelse.
Nordic Choice Hospitality Group mener at opprinnelig søknadsfrist 10. mai 2022, bør beholdes.