Høringssvar fra Hovedorganis

Dato: 09.03.2022

Hovedorganisasjonen Virke støtter endringene og ber om at det informeres om redusert klagefrist.