Høringssvar fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Dato: 08.03.2022

Svartype: Uten merknad