Høring - forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr 153 om kringkasting

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2004


Alle høringsuttalelsene er i pdf-format. For å kunne lese disse må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Annonsørforeningen – ANFO

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet – ingen merknader

Barneombudet

Eierskapstilsynet

Familie & Medier – ingen merknader

Finansdepartementet

Forbrukerombudet

Helsedepartementet – ingen merknader

Institutt for journalistikk

Justis- og politidepartementet

Konkurransetilsynet

Kreativt Forum (tidl. Reklamebyråforeningen)

Norsk Forbund for Lokal-tv

Norsk Journalistlag – ingen merknader

Norsk Kabel-TV Forbund (NKTF)

Norsk medieforskerlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

NORWACO – ingen merknader

NRK

Nærings- og handelsdepartementet

P4 Radio Hele Norge ASA

Post- og teletilsynet

Statens filmtilsyn – ingen merknader

Statens medieforvaltning

TV2 AS

TVNorge

Utenriksdepartementet – ingen merknader