Høring – Forslag til endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven (jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten)

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven. Forslaget gjelder jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.08.2022