Forsiden

Høringssvar fra Drammen kommune - Komite for oppvekst og utdanning

Høringssvar fra Drammen kommune

Dato: 19.09.2017

Svartype: Med merknad

Drammen kommune ved bystyrekomite for oppvekst og utdanning behandlet høringen 14. september, og det ble enstemmig vedtatt at det avgis følgende høringssvar: 

Drammen kommune støtter forslaget til lovendring når det gjelder plikt til intensiv  opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid. 
 

Det tas forbehold om eventuell endring av vedtaket når høringen behandles i Bystyret 26. september