Forsiden

Høringssvar fra Time Kommune

Tidlig innsats i skulen

Dato: 13.09.2017

Svartype: Med merknad

 

1. Time kommune  støttar forslag om plikt til intensiv opplæring på 1.-4. trinn under forutsetning om at:

  • Det ikkje vert knytt sakhandsaming til lovendringa
  • Ressursar som i dag vert gitt over statsbudsjettet til tidleg innsats på 1.-4. trinn blir oppretthaldt med fortsatt øyremerking for dette føremålet.

 

2. Time kommune gir støtte til departementet sitt forslag om ei lovfesta plikt for skulane til samarbeid med andre kommunale tenester.