Forsiden

Høringssvar fra Sandnes kommune

Endringer i opplæringslova - plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Dato: 23.08.2017

Svartype: Med merknad

Utvalget for kultur og oppvekst i Sandnes kommune viser til høringsnotatet «Forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven (Plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid)» fra Kunnskapsdepartementet og avgir denne uttalelsen:

1. Sandnes kommune er ikke enig med kommunaldepartementets forslag til endring i opplæringslova §1-4 Tidleg innsats på 1.-4.trinn. Sandnes kommune mener at gjeldende §1-3 dekker det som er intensjonen i det nye lovforslaget

2. Sandnes kommune er enig med kommunaldepartementets forslag til ny §15-8 i opplæringslova.