Forsiden

Høringssvar fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen

FUGs høringssvar - forslag om plikt til intensiv opplæring og flerfaglig samarbeid

Dato: 20.09.2017

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Vedlegg