Forsiden

Høringssvar fra Oppegård kommune

Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Dato: 18.09.2017

Svartype: Med merknad

Hei!

Vedlagt følger høringssvar fra Oppegård kommune. Saken skal opp til politisk behandling i Formanskapet 20.9.2017. Vi vil ettersende vedtaket fra Formanskapet så snart det er klart.

Med vennlig hilsen

Hanne Birgitte Moen

rågiver

Oppegård kommune.

Vedlegg