Forsiden

Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerefaglig samarbeid

Dato: 19.09.2017

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.