Forsiden

Høringssvar fra Randaberg kommune

Høringssvar fra Randaberg kommune

Dato: 15.09.2017

Svartype: Med merknad

Randaberg kommune slutter seg til KS sine vurderinger. Eksisterende lovverk og forskrifter videreføres. De forhold som omtales i høringen løses ikke gjennom lovendring, eller pålegg som vil innebære flere administrative oppgaver og system. En bevisst holdning til innhold, organisering og resultat av opplæringen vil i utgangspunktet både sikre kvalitet på opplæringen og sikre resultat vel så godt som en lovendring.

Vedtatt Randaberg kommunestyret 14.09.2017