Forsiden

Høringssvar fra Ringerike kommune

Høringsuttalelse fra Ringerike kommune

Dato: 18.08.2017

Svartype: Med merknad

Vedtak i sak 29/17 i hovedutvalget for oppvekst og kultur  i møte 16.08.17. Uttalelsen under i kursiv ble enstemmig vedtatt:

 

Ringerike kommune støtter forslag til utvidet hjelp rettet mot elever som har prblemer med innlæring av lesing, skriving og regning.