Forsiden

Høringssvar fra Fredrikstad kommune

Forslag til høringsuttalelse om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Dato: 18.09.2017

Svartype: Med merknad

 

Forslag til høringsuttalelse om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid.                                                                                                                                                          

 

  1. Fredrikstad kommune støtter ikke forslaget om endring i Opplæringsloven når det gjelder plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid.

 

 

 

 

Ut fra faglige vurderinger og analyse finner ikke Fredrikstad kommune det nødvendig med en lovendring for å ivareta elevenes rett til intensiv opplæring når det er behov for det, slik departementet har foreslått. Denne retten er allerede ivaretatt i opplæringslovens bestemmelser om tilpasset opplæring. Skoleeier må jobbe systematisk for god lærerprofesjonalitet og god praksis for tilpasset opplæring, slik det fremstår etter gjeldende ordninger for å sikre den enkelte elev en god opplæring.

 

Departementet vil også at skolene skal ha en plikt til å samarbeide med andre kommunale tjenestetilbydere om flerfaglig vurdering og oppfølging av elever med helsemessige, personlige, sosiale og emosjonelle vansker knyttet til opplæringen. Dette samarbeidet er omfattet av annet lovverk. Dagens praksis er at skolene samarbeider tverrfaglig for de elevene som trenger et helhetlig tilbud fra kommunens ulike tjenester.

 

Ut fra disse vurderingene støtter ikke Fredrikstad kommune departementets forslag om endring i Opplæringsloven som gjelder både plikt for skolene til å tilby elevene intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid.