Forsiden

Høringssvar fra Regionalt samarbeidskontor Vest-Finnmark (RSK Vest)

Endringer i Opplæringsloven

Dato: 19.09.2017

Svartype: Uten merknad

RSK Vest-Finnmark støtter forslagene til endringer i opplæringsloven.

RSK Vest-Finnmark er et nettverk bestående av barnehage- og skolefaglige ansvarlige i kommunene; Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp.