Forsiden

Høringssvar fra Ulvestad barneskule as

Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Dato: 21.06.2017

Svartype: Med merknad

Vi er imot ei slik endring. Grunnane er mellom anna at dette vil kunne føre til eit byråkrati som kommunane og skulane ikkje treng med den arbeidsmengda og krav til dokumentasjon som allereie eksisterer.

Vi stiller oss bak KS og vurderer dette slik at leseopplæringa allereie er sikra gjennom rett til tilpassa opplæring m.m.

Det ein kan vurdere er å endre læreplanen slik at dette vert betre sikra gjennom målformuleringane der.