Høringssvar fra Abrbeid & inkludering i NHO Service og Handel