Høring – Forslag til endringer i serveringsloven

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.02.2004

  • Høringsfrist: 10.02.2004