Høringssvar fra Vox - nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Høringssvar fra Vox - endringer i universitets- og høyskoleloven

Dato: 15.12.2015

Svartype: Med merknad

Vennligst se vedlagt brev.

 

Med vennlig hilsen

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Vedlegg