Høringssvar fra Norsk Studentorganisasjon

Høringsuttalelse - forslag til endringer i UH-loven

Dato: 30.11.2015

Svartype: Med merknad

Høringen ligger vedlagt, ta kontakt om dere har noen spørsmål vedrørende høringsuttalelsen.

Mvh. 

Susann Strømsvåg

Vedlegg