Høringssvar fra NLA Høgskolen

Høring på - forslag til endring i lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler

Dato: 15.12.2015

Svartype: Med merknad

Viser til høringssvar fra NLA Høgskolen i vedlegg

mvh

Bjarne Kvam

Vedlegg