Høringssvar fra Det teologiske Menighetsfakultet

Forslag til endringer i universitets- og høgskoleloven

Dato: 15.12.2015

Svartype: Med merknad

 Vennligst finn MFs høringssvar vedlagt.

 

Vedlegg