Høringssvar fra Kristne Friskolers Forbund

Dato: 20.12.2019

KFF sitt høringssvar følger i sin helhet vedlagt i egen PDF-fil.

Vedlegg