Høringssvar fra Kjell Stavnes

Dato: 15.03.2022

Nei. jeg er imot

Forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven