Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 718965

Dato: 15.03.2022

Nei!! til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven.