Høringssvar fra Bernt Lager

Dato: 15.03.2022

Forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven må ikke bli godkjent. Dette må opphøre og ikke tas i bruk ut juridisk godkjennesle av Høyesterett.