Høringssvar fra Anne Bjerketvedt

Dato: 14.03.2022

Nei!! til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven.