Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 142558

Dato: 13.03.2022

Dette er et totalt forkastelig forslag som må avvises.