Høringssvar fra Elisabeth Lian

Dato: 14.03.2022

Vi trenger ingen forlengelse som nevnt i høringen!

- Det finnes ingen pandemi i Norge i dag, og det er umulig å kalle de nye variantene for å allmennfarlig sykdom.

- Stiller meg også kritisk til de korte fristene på høringer.

Begge punktene strider mot dagens lover.