Høringssvar fra Kaj Strømmen

Dato: 28.03.2022

Hei.

Nå er det på tide å ta demokratiet tilbake, og gi Grunnloven spillerom.

De to siste årene harvært skammens tid for demokrati og frihet.

Covid med en fullstendig udugelig PCR-test.

Nekte bruk avmedisiner og vitaminer som er god hjelp i, og å tvinge folk til å ta en farlig valsine (se bare i VAERS og EudraVigilance).

Nå får det være slutt.