Høringssvar fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Dato: 21.03.2022

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse støtter departementets forslag om forlengelse av midlertidige lover