Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 116154

Dato: 16.03.2022

Er sterkt imot en forlengelse av koronapass og tvangsvaksinering.