Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 121423

Dato: 16.03.2022

Forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven støttes ikke

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har foreslått å forlenge de midlertidige lovene om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Departementet har videre foreslått å forlenge varigheten til 31. desember 2022.

Forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven støttes ikke og må oppheves som opprinnelig planlagt 30. juni 2022.

Det er nødvendig med grundig gjennomgang av alle tiltak som har blitt innført gjennom koronapandemiens varighet for å kunne vurdere hva som faktisk fungerer og er til menneskets og samfunnets beste.