Høringssvar fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Dato: 28.03.2022

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet støtter forslaget om forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven