Høringssvar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Dato: 24.03.2022

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjort seg kjent med høringsnotatet og støtter departementets forslag om forlengelse av midlertidige lover.