Høring - forslag til forskrift om en midlertidig søknadsbasert strømstønadsordning for husholdningskunder av nærvarmeleverandører

Olje- og energidepartementet sender med dette forslag til forskrift om en midlertidig søknadsbasert strømstønadsordning for husholdningskunder av nærvarmeleverandører på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.09.2023