Høringssvar fra Anonym

Dato: 17.03.2022

Viktig at det legges tilrette for mere midler til natur og artmangfold.

Vi ser nå at en intervall på 6 år mellom hver gang en rødliste blir utformet så kan mye gå tapt innen disse 6 årene. Det bygges ut store vindparker og store oppdrettsanlegg som ikke tar stilling til arter på rødlisten. Gjerne fordi det bare står at dem er nært truet. På 6 år kan artene være truet eller utryddet.

Så lenge det er slingringsrom for utbyggere å feie over land og vann slik dem kan nå på grunn av lite eller for dårlig kunnskap ødelegger ikke bare for oss som i nåtiden, men også for fremtidige generasjoner. Det bør og må på plass en bedre økonomisk pakke for å forhindre at artene dør ut. Dør dem ut så er det ene og alene vår feil som menneske og vår feil innen politisk styring. Vi er den arten i verden som gjør hva vi vil, men vi har også ett ansvar for dem uten tale og det er artene våre (dyr, planter, insekter. Lister er lang)

Dersom den økonomiske pakken er større til den som hjelper oss å verne så kan vi i ett tidligere stadie forhindre utryddelse langt fortere enn hva det er lagt opp til nå