Høringssvar fra Miljødirektoratet

Dato: 06.05.2022

Miljødirektoratet mener det er svært viktig å styrke kunnskapen om og formidlingen av naturmangfoldet i Norge, og støtter derfor formålet med forskrifta. Ut over dette har vi har vi ikke kommentarer til innholdet i forskrifta.