Høringssvar fra Møre og Romsdal fk, Borgund vgs.

Dato: 31.05.2019

Svartype: Med merknad

Ja, forskriftendringa er rimeleg og viktig å få på plass. Mange yrkesfagelevar treng sertifikat til dei skal ut i lære og jobb. Det er likevel viktig at denne endringa ikkje fører til meir arbeid for lærarane. Vidare bør trafikkskolane vise fleksibilitet i slik at elevane i størst muleg grad unngår å få fråvær.

mvh

Jessie Strand Fagervoll

rektor Borgund vgs